THÔNG BÁO VV THỰC HIỆN KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO(HKI 2022-2023) ĐỐI VỚI CỰU SV CÁC KHÓA 18,19,20,21,22,23

  • Trung Tâm Tin Học
  • 01/11/2022 15:10
  • 747 Lượt xem
  • Bình luận

THÔNG BÁO

 V/v Khảo sát chương trình đào tạo

Thực hiện thông báo số 149/TB-BGH về việc phân công khảo sát các bên liên quan và quyết định số 308/QĐ-BGH ngày 21/09/2022 của Ban Giám hiệu về việc Khảo sát chương trình đào tạo năm học 2022-2023dành cho Hệ Cao học, Nghiên cứu sinh và cựu sinh viên , nhà trường thông báo lịch cụ thể như sau:

1. Lịch khảo sát chương trình đào tạo đối với giảng viên, học viên và cựu sinh viên diễn ra từ ngày 03/11 đến 21/11/2022 theo hình thức online tại địa chỉ web: http://khaosat.hubt.edu.vn

2.   Lịch chi tiết khảo sát chương trình đào tạo được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.   Mọi thắc mắc, hướng dẫn theo từng buổi, truy cập vào id zoom:219-690-9393, pass: 123456 – Hotline: 0905591010 - 0982744880

4.   Phòng tổ chức Cán bộ, các khoa, bộ môn, thông báo cho giảng viên và học viên biết thực hiện.