Tin tức ITC

CẬP NHẬT TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018.

CẬP NHẬT TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018.

Cập nhật TKB học kỳ II năm học 2017-2018. Cập nhật 27/02/2018. Cập nhật 02/03/2018.

  • 24/02/2018 11:17
  • |
  • 1696 lượt xem

THÔNG BÁO TKB  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-218 CÁC KHÓA 19,20,21,22 VÀ KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-218 CÁC KHÓA 19,20,21,22 VÀ KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà trường thông báo TKB dự thảo học kỳ II năm học 2017-2018 Học kỳ II năm học 2017 - 2018...

  • 15/12/2017 12:46
  • |
  • 15134 lượt xem

Danh sách sinh viên thiếu bằng phổ thông trung học khóa 19 cần bổ sung gấp

Danh sách sinh viên thiếu bằng phổ thông trung học khóa 19 cần bổ sung gấp

Danh sách sinh viên thiếu bằng phổ thông trung học khóa 19 cần bổ sung gấp

  • 06/12/2017 09:08
  • |
  • 2057 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official