Tin tức ITC

THỜI KHÓA BIỂU DỰ THẢO TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018(K19,20,21,22)

THỜI KHÓA BIỂU DỰ THẢO TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018(K19,20,21,22)

 Tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 16/10/2017) Ghi chú: Khóa 21 Ngành Dược Đa khoa môn: Giải phẫu lịch...

  • 05/10/2017 08:31
  • |
  • 8892 lượt xem

ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Từ ngày 26/09 đến ngày 29/09/2017 địa điểm tại Vĩnh Tuy và Tam Trinh ( theo lịch) Thắc mắc vui lòng liên hệ: 0905591010

  • 25/09/2017 10:39
  • |
  • 572 lượt xem

TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2017-2018 khóa 22. Ghi chú:   Học kỳ I năm...

  • 22/08/2017 21:59
  • |
  • 10169 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official