Tin tức ITC

TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2017-2018 khóa 22. Ghi chú:   Học kỳ I năm...

  • 22/08/2017 21:59
  • |
  • 9388 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC TẦNG 6 NHÀ B THỨ 7, NGÀY 26/08/2017 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO LIÊN THÔNG K15

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC TẦNG 6 NHÀ B THỨ 7, NGÀY 26/08/2017 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO LIÊN THÔNG K15

Nhà trường trưng dụng toàn bộ tầng 6 nhà B phục vụ thi đầu vào liên thông khóa 15 vào thứ 7, ngày 26/08/2017.Trung tâm thông báo cho những lớp...

  • 22/08/2017 08:57
  • |
  • 319 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA 19,20,21

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA 19,20,21

Căn cứ kế hoạch đào tạo nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2017-2018 các khóa 19,20,21  Học kỳ I năm học 2017 - 2018...

  • 10/07/2017 10:36
  • |
  • 6236 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official