Tin tức ITC

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG C401

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG C401

Nhà trường sử dụng phòng C401 cho khoa Y - Dược. Trung tâm thông báo chuyển các lớp có lịch học tại phòng C401 theo file đính kèm. Lịch thay...

  • 15/11/2017 08:46
  • |
  • 109 lượt xem

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP CÓ LỊCH HỌC TẠI CÁC PHÒNG LÝ THUYẾT TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 01/12/2017

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP CÓ LỊCH HỌC TẠI CÁC PHÒNG LÝ THUYẾT TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 01/12/2017

THÔNG BÁO: LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP CÓ LỊCH HỌC TẠI CÁC PHÒNG LÝ THUYẾT TỪ NGÀY 20/11 ĐẾN 01/12/2017 Ghi chú: Đây là các lớp có...

  • 13/11/2017 11:01
  • |
  • 354 lượt xem

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP HỌC TẠI CÁC PHÒNG MÁY TIN TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 18/11/2017

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN CÁC LỚP HỌC TẠI CÁC PHÒNG MÁY TIN TỪ NGÀY 13/11 ĐẾN 18/11/2017

Ghi chú:Đây là lịch riêng của các lớp có lịch học tại các phòng máy tin từ ngày 13/11 đến ngày 18/11/2017. Các lớp còn lại lịch được thông báo...

  • 01/11/2017 10:22
  • |
  • 690 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official