Tin tức ITC

TKB DỰ THẢO MÔN GDQP K23 HỌC TẬP TRUNG TẠI TỪ SƠN ĐỢT 3

TKB DỰ THẢO MÔN GDQP K23 HỌC TẬP TRUNG TẠI TỪ SƠN ĐỢT 3

Đối với môn GDQP khóa 23 đợt 3 bao gồm các ngành: Kế Toán, Cơ điện tử (CO), Răng Hàm Mặt, Môi Trường (05 sinh viên) được chia thành 02...

  • 23/04/2019 08:21
  • |
  • 143 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019(K21,22,23)

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019(K21,22,23)

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo TKB các khóa K21,22,23. Lịch học dự kiến áp dụng từ thứ 2, ngày 01/04/2019. Ghi chú:...

  • 22/03/2019 08:43
  • |
  • 4054 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C402,C403

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC C402,C403

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG BGH trưng dụng các phòng C402,C403 làm phòng làm việc cho khoa Y. Trung tâm thông báo điều chỉnh phòng học các lớp có lịch tại các...

  • 05/03/2019 14:51
  • |
  • 275 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official