Tin tức ITC

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HOC 2019-2020.

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HOC 2019-2020.

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành.Nhà trường thông báo TKB học kỳ I năm học 2019-2020 Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 05/08/2019. TKB chính...

  • 22/07/2019 14:04
  • |
  • 4302 lượt xem

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

Nhà trường thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 08/12/2018. Sinh viên tải file đính kèm về để...

  • 15/11/2018 14:03
  • |
  • 1679 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN, NGÀY 09,10/11/2018 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC.

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN, NGÀY 09,10/11/2018 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC.

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI CÁC LỚP CÓ LỊCH HỌC TẠI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN , NGÀY 09,10/11 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC Thứ...

  • 08/11/2018 08:13
  • |
  • 560 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official