Tin tức ITC

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Đánh giá giảng viên cho các khóa 23,24,25 từ ngày...

  • 08/12/2020 22:24
  • |
  • 3628 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA + ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 22.

Nhà trường thực hiện khảo sát cuối khóa đối với khóa 22 từ ngày 16/11 đến 25/11/2020, đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện(có danh sách...

  • 23/11/2020 11:01
  • |
  • 696 lượt xem

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc khảo sát cuối khóa và đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể: - Khảo sát cuối khóa và...

  • 11/11/2020 11:54
  • |
  • 1061 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official