Tin tức ITC

TKB KHÓA 23 BAO GỒM CÁC LỚP Ở TỪ SƠN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TKB KHÓA 23 BAO GỒM CÁC LỚP Ở TỪ SƠN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo nhà trường ban hành TKB  K23 học kỳ I năm học 2018-2019. Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 27/08/2018. Cập nhật TTTH,...

  • 20/08/2018 08:14
  • |
  • 8160 lượt xem

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BUỔI HỌC K22 CÁC NGÀNH (QUẢN LÝ, CNTT, KẾ TOÁN)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH BUỔI HỌC K22 CÁC NGÀNH (QUẢN LÝ, CNTT, KẾ TOÁN)

Nhà trường thông báo điều chỉnh buổi học các ngành sau đây: 1. Ngành Quản lý: Điều chỉnh 1 buổi Tin 4 sang học vào ngày chủ nhật 2.Ngành CNTT:...

  • 20/08/2018 08:07
  • |
  • 1366 lượt xem

NEW_THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019(các khóa 20,21,22).

NEW_THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019(các khóa 20,21,22).

Căn cứ kế hoạch đào tạo nhà trường thông báo ban hành TKB dự thảo học kỳ I năm học 2018-2019. Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 06/08/2018....

  • 27/06/2018 08:41
  • |
  • 11004 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official