Tin tức ITC

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2020-2021.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2020-2021.

Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên từ ngày 07/06 đến ngày 10/07 của học kỳ năm học 2020-2021 đến nay còn một số lớp,...

  • 29/06/2021 10:44
  • |
  • 1323 lượt xem

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

Để phục vụ cho việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 07/06 đến ngày 10/07/2021  nhà trường thông báo: 1....

  • 03/06/2021 09:15
  • |
  • 12146 lượt xem

DANH SÁCH PHÒNG HỌC ỨNG VỚI TÀI KHOẢN ZOOM DÙNG CHO SINH VIÊN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC ỨNG VỚI TÀI KHOẢN ZOOM DÙNG CHO SINH VIÊN

Cập nhật từ phòng QLĐT, thứ 5, ngày 06/05/2021

  • 06/05/2021 07:00
  • |
  • 3956 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official