Tin tức ITC

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019(các khóa 20,21,22)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019(các khóa 20,21,22)

Căn cứ kế hoạch đào tạo nhà trường thông báo ban hành TKB dự thảo học kỳ I năm học 2018-2019. Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 06/08/2018....

  • 27/06/2018 15:41
  • |
  • 2983 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 CHO NHỮNG LỚP CHƯA THỰC HIỆN

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 CHO NHỮNG LỚP CHƯA THỰC HIỆN

Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2017-2018 từ ngày 16/4 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa...

  • 09/05/2018 08:09
  • |
  • 1608 lượt xem

Danh sách các lớp chưa tham gia đánh giá giảng viên đạt tỷ lệ 60% trở lên

Danh sách các lớp chưa tham gia đánh giá giảng viên đạt tỷ lệ 60% trở lên

Danh sách các lớp có số lượng sinh viên đánh giá chưa đạt từ 60% trở lên.

  • 07/05/2018 11:08
  • |
  • 573 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official