Tin tức ITC

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 20 CÁC NGÀY 15,16,17 THÁNG 6 NĂM 2019

DANH SÁCH THI TỐT NGHIỆP KHÓA 20 CÁC NGÀY 15,16,17 THÁNG 6 NĂM 2019

Lưu ý:   Sinh viên đã nộp bổ sung học phí nhớ mang biên lai đến trình giám thị phòng thi để được vào thi.

  • 14/06/2019 14:06
  • |
  • 513 lượt xem


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỢT 2 ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỢT 2 ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN

Nhà trường thực hiện việc đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 từ ngày 06/05 đến ngày 25/05/2019. Đến nay còn một số lớp, số sinh viên...

  • 18/05/2019 09:00
  • |
  • 536 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official