Tin tức ITC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA 19,20,21

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA 19,20,21

Căn cứ kế hoạch đào tạo nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2017-2018 các khóa 19,20,21  Học kỳ I năm học 2017 - 2018...

  • 10/07/2017 10:36
  • |
  • 1426 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN CÁC PHÒNG HỌC TẦNG 2, 3,4 NHÀ A

THÔNG BÁO CHUYỂN CÁC PHÒNG HỌC TẦNG 2, 3,4 NHÀ A

THÔNG BÁO:Nhà trường tiến hành cải tạo sưả chữa các phòng học tại các tầng 2,3,4 nhà A. Trung tâm thông báo điều chỉnh lịch của các lớp có lịch...

  • 20/05/2017 14:27
  • |
  • 1051 lượt xem

TKB KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

TKB KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà trường thông báo TKB học kỳ I năm học 2017-2018, lịch học áp dụng từ thứ 5, ngày 18/05/2017

  • 15/05/2017 08:30
  • |
  • 1690 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official