Tin tức ITC

THÔNG BÁO TKB  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà thông thông báo TKB học kỳ II năm học 2018-2019. Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 31/12/2018. 1.Giảng...

  • 14/12/2018 11:35
  • |
  • 9464 lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

Nhà trường thực hiện đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 15/11/2018. Đến nay còn một số sinh viên chưa thực hiện...

  • 03/12/2018 09:27
  • |
  • 1795 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 15,16 KHÓA 23 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI TỪ SƠN

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN THỨ 15,16 KHÓA 23 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI TỪ SƠN

Theo kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo TKB khóa 23 chuyên ngành tiếng ạnh tuần thứ 15,16 học môn Giáo dục quốc phòng tại Từ...

  • 21/11/2018 08:42
  • |
  • 1009 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official