Tin tức ITC

THỜI KHÓA BIỂU  TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017(K18,19,20,21+ CAO ĐẲNG K12).

THỜI KHÓA BIỂU TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016-2017(K18,19,20,21+ CAO ĐẲNG K12).

TKB Từ tuần thứ 9 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 03/04/2017) 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc...

  • 11/03/2017 09:42
  • |
  • 3933 lượt xem

TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG)

TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG)

Ghi chú: Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 02/01/2017) 1.Thời gian các ca học  theo quy định chung của nhà trường.  -...

  • 22/12/2016 09:03
  • |
  • 2658 lượt xem

TKB 9 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (CÁC KHÓA 18,19,20,21,CD12).

TKB 9 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 (CÁC KHÓA 18,19,20,21,CD12).

Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 02/01/2017) 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh 2.Môn GDTC,GDQP học tại...

  • 17/12/2016 11:03
  • |
  • 5863 lượt xem

Xem thêm

Video