Tin tức ITC

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

Nhà trường thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 08/12/2018. Sinh viên tải file đính kèm về để...

  • 15/11/2018 14:03
  • |
  • 323 lượt xem

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN, NGÀY 09,10/11/2018 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC.

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN, NGÀY 09,10/11/2018 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC.

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI CÁC LỚP CÓ LỊCH HỌC TẠI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN , NGÀY 09,10/11 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC Thứ...

  • 08/11/2018 08:13
  • |
  • 158 lượt xem

TKB TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

TKB TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo TKB dự thảo từ tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2018-2019. Lịch học áp dụng...

  • 04/10/2018 13:33
  • |
  • 6033 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official