Tin tức ITC

TKB DỰ THẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TKB DỰ THẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, hiện Trung tâm Tin học đang bố trí TKB cho học kỳ II năm học 2019-2020 Dự kiến ban hành vào...

  • 27/11/2019 12:26
  • |
  • 2654 lượt xem

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO  V/v thực hiện đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2019-2020 Để phục vụ cho việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm...

  • 14/11/2019 14:44
  • |
  • 1668 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỊCH KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 LẦN 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỊCH KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 LẦN 2

Nhà trường thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp từ ngày 28/10 đến 03/11/2019 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực...

  • 29/10/2019 09:41
  • |
  • 468 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official