Tin tức ITC

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO  V/v thực hiện đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2019-2020 Để phục vụ cho việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm...

  • 14/11/2019 14:44
  • |
  • 599 lượt xem

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỊCH KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 LẦN 2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỊCH KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 LẦN 2

Nhà trường thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp từ ngày 28/10 đến 03/11/2019 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực...

  • 29/10/2019 09:41
  • |
  • 313 lượt xem

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 21 THAM GIA KHẢO SÁT

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 21 THAM GIA KHẢO SÁT

SINH VIÊN CUỐI KHÓA CLICK VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT CUỐI KHÓA https://youtu.be/otEkjG5zWIw

  • 15/10/2019 13:46
  • |
  • 586 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official