Tin tức ITC

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 CHO NHỮNG LỚP CHƯA THỰC HIỆN

THÔNG BÁO VỀ LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 CHO NHỮNG LỚP CHƯA THỰC HIỆN

Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2017-2018 từ ngày 16/4 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa...

  • 09/05/2018 08:09
  • |
  • 958 lượt xem

Danh sách các lớp chưa tham gia đánh giá giảng viên đạt tỷ lệ 60% trở lên

Danh sách các lớp chưa tham gia đánh giá giảng viên đạt tỷ lệ 60% trở lên

Danh sách các lớp có số lượng sinh viên đánh giá chưa đạt từ 60% trở lên.

  • 07/05/2018 11:08
  • |
  • 234 lượt xem

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 22( 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018)

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 22( 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018)

Lịch khảo sát đánh giá khóa 22 từ thứ 4, ngày 02/05 đến thứ 7, ngày 05/05/2018 Lịch chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.

  • 24/04/2018 10:24
  • |
  • 448 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official