Tin tức ITC

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024..

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024..

Nhà trường thực hiện " ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN " học kỳ I năm học 2023-2024 từ ngày 13/11 đến 16/11/2023, đến nay còn một số sinh viên chưa thực...

  • 09/12/2023 08:35
  • |
  • 4473 lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN VIỆC KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN VIỆC KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Nhà trường thực hiện việc khảo sát tốt nghiệp cuối khóa HKI năm học 2023-2024 từ ngày 20/10 đến hết 30/11/2023 đến nay còn một số sinh viên theo danh...

  • 27/10/2023 07:52
  • |
  • 3334 lượt xem

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP KHÓA 23 NGÀNH Y ĐA KHOA + KHÓA 25 CÁC NGÀNH

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP KHÓA 23 NGÀNH Y ĐA KHOA + KHÓA 25 CÁC NGÀNH

THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP KHÓA 23 NGÀNH Y ĐA KHOA + KHÓA 25 CÁC NGÀNH. Căn cứ CV số 375/CV-BGH về việc khảo sát ý kiến sinh...

  • 12/10/2023 11:46
  • |
  • 5183 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official