Tin tức ITC

LỊCH THI TRỰC TUYẾN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022.

LỊCH THI TRỰC TUYẾN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022.

Hình thức thi : Trực tuyến

 • 13/10/2021 14:16
 • |
 • 1025 lượt xem

LỊCH THI LẠI HKII NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH THI LẠI HKII NĂM HỌC 2020-2021

Lịch thi lại HKII năm học 2020-2021 Hình thức thi Online

 • 29/09/2021 10:21
 • |
 • 769 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 26_ĐỢT 2 + K26 CÁC LỚP TỪ SƠN HKI NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 26_ĐỢT 2 + K26 CÁC LỚP TỪ SƠN HKI NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú: 8 tuần đầu  học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 27/09/2021. 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh...

 • 24/09/2021 17:35
 • |
 • 6395 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official