Tin tức ITC

TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023.

TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023.

GHI CHÚ:Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 06/02/2023 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh 2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online...

  • 14/12/2022 15:12
  • |
  • 3779 lượt xem

THÔNG BÁO TKB MÔN GDTC CỦA KHÓA 23 NGÀNH DƯỢC VÀ KHÓA 24 NGÀNH CNTT (HKI NĂM HỌC 2022-2023)

THÔNG BÁO TKB MÔN GDTC CỦA KHÓA 23 NGÀNH DƯỢC VÀ KHÓA 24 NGÀNH CNTT (HKI NĂM HỌC 2022-2023)

Căn cứ đề nghị của khoa GDTC và kế hoạch đào tạo của HKI năm học 2022-2023. Trung tâm Tin học Thông báo TKB môn giáo dục thể chất cụ...

  • 02/12/2022 08:20
  • |
  • 945 lượt xem

TB LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 24,25,26,27 HKII NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN CÁC NGÀNH CÒN LẠI.

TB LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 24,25,26,27 HKII NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN CÁC NGÀNH CÒN LẠI.

  THÔNG BÁO  V/v Lịch đánh giá giảng viên và  khảo sát chương trình đào tạo đối với cựu sinh viên (Học kỳ II năm học 2022-2023)  Thực hiện thông...

  • 21/11/2022 09:14
  • |
  • 2091 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official