Tin tức ITC

THỜI KHÓA BIỂU  KHÓA 26 HKI NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 26 HKI NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú: 8 tuần đầu  học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 20/09/2021. 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh...

  • 02/09/2021 12:32
  • |
  • 22084 lượt xem

THỜI KHÓA BIỂU + ID ZOOM 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU + ID ZOOM 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

GHI CHÚ:8 tuần đầu  học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 23/08/2021. 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh...

  • 31/08/2021 19:03
  • |
  • 6157 lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2020-2021.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2020-2021.

Nhà trường đã thực hiện việc khảo sát đánh giá giảng viên từ ngày 07/06 đến ngày 10/07 của học kỳ năm học 2020-2021 đến nay còn một số lớp,...

  • 29/06/2021 17:44
  • |
  • 2657 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Chuẩn bị diễn ra

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.03 01

T.10 17

T.08 13

Quay trở lại trường

19:38 - 19:38

HUBT

Xem thêm

Facebook Official