THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP KHÓA 23 NGÀNH Y ĐA KHOA + KHÓA 25 CÁC NGÀNH

  • Trung Tâm Tin Học
  • 12/10/2023 11:46
  • 5004 Lượt xem
  • Bình luận
THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP KHÓA 23 NGÀNH Y ĐA KHOA + KHÓA 25 CÁC NGÀNH.
Căn cứ CV số 375/CV-BGH về việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp về các mặt hoạt động của Trường diễn ra từ ngày 20/10/2023 đến 30/11/2023. Trung tâm Tin học thông báo lịch khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đối với khóa 23 ngành y đa khoa + khóa 25 các ngành theo file đính kèm. Giảng viên, lớp trưởng thông báo để thực hiện.
  1. Lịch khảo sát tốt nghiệp được thực hiện tại địa chỉ: https://khaosat.hubt.edu.vn/
  2. Danh sách các lớp thực hiện khảo sát được cập nhật tại địa chỉ: https://itc.hubt.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-lich-khao-sat-tot-nghiep-khoa-23-nganh-y-da-khoa-khoa-25-cac-nganh-804.hubt

 

 

 

Tập tin đính kèm ( 1 )