Tin tức

TRA CỨU TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

TRA CỨU TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

1.Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 07/08/2023 2. Nhập khóa, ngành, lớp và tra cứu tại địa chỉ: https://itc.hubt.edu.vn/thoikhoabieu 3 Ghi chú: 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh 2.Ký hiệu phòng OL là giảng...

  • 29/07/2023 14:45
  • |
  • 14519 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết