Tin tức

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐGGV_HKII_2021-2022.

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐGGV_HKII_2021-2022.

Nhà trường thực hiện ĐGGV học kỳ II năm học 2021-2022 từ ngày  23/05 đến ngày 25/06/2022  1.      Lịch chi tiết khảo sát đánh giá giảng viên được cập nhật tại địa chỉ: https://itc.hubt.edu.vn/download?file=21052022THONGKEKHOA_HKII_2021-2022.xls 2.      Từ ngày  23/05 đến ngày 28/05...

  • 01/06/2022 09:02
  • |
  • 835 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết