DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024..

  • Trung Tâm Tin Học
  • 09/12/2023 08:35
  • 4814 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện " ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN " học kỳ I năm học 2023-2024 từ ngày 13/11 đến 16/11/2023, đến nay còn một số sinh viên chưa thực hiện ( danh sách theo file đính kèm).

Từ ngày 09/11 đến 16/12/2023 những sinh viên có tên trong danh sách tiếp tục thực hiện để phục vụ công tác thống kê.

- Thực hiện đánh giá giảng viên online tại địa chỉ: https://danhgia.hubt.edu.vn/login

- Mọi thắc mắc liên hệ: C419 - 0982744880 (Cô Thảo)

Tập tin đính kèm ( 1 )