Những câu hỏi thường gặp

- Sinh viên khi muốn theo dõi lịch học lại, lịch thi, lịch thi lại, thi nâng điểm của từng môn thì vào website http://hubt.edu.vn. Thi môn gì thì vào khoa có môn đó để xem.

- Lịch thi chi tiết về giờ thi, phòng thi sẽ được đăng lên trước một ngày, sinh viên xem tại itc-hubt.net.

Tất cả sinh viên được thi nâng điểm tất cả các môn học khi đạt các yêu cầu sau:

- Điểm thi lần 1 đạt từ 5,00 trở lên.

- Được thi nâng điểm 1 lần / 1 môn học.

- Sinh viên chưa tốt nghiệp và vẫn còn đang theo học tại trường.

- Sinh viên xem tại đây

- Hoặc truy cập vào trang chủ của trường: http://hubt.edu.vn, vào mục Giới thiệu/ Liên hệ

Sau mỗi kỳ thi học kỳ, điểm sẽ được tổng hợp và đưa lên web dự kiến sau một tuần kể từ ngày thi cuối kết thúc.

Sinh viên làm thẻ đến Trung tâm tư vấn - dịch vụ sinh viên tại phòng B106 (Bao gồm thẻ ngân hàng).

hoặc Trung tâm Tin học: C101Y (Không bao gồm thẻ ngân hàng)

Ngày học bình thường, trong giờ hành chính sinh viên đến lấy vân tay tại phòng C101Y.

Sáng: 8h00 đến 11h30

Chiều: 13h30 đến 17h00

Điểm học phần = Điểm kiểm tra x 40% + Điểm thi x 60%.

- Ví dụ: Điểm kiểm tra là 7, điểm thi là 8, vậy em được bao nhiêu điểm học phần môn đó?

Điểm học phần = 7x0,4 + 8x0,6 = 2,8 + 4,8 = 7,6 .

Nếu sinh viên bị trừ 0.2 điểm chuyên cần thì lúc này điểm cuối cùng sẽ là :7,6-0,2=7,4

Điểm tổng kết = Tổng ( Điểm học phần x số trình ) / Tổng số trình đã học

Xếp loại tốt nghiệp:

- Điểm tổng kết >= 9 : Xuất sắc

- Điểm tổng kết >= 8 : Giỏi

- Điểm tổng kết >= 7 : Khá

- Điểm tổng kết >= 6.5 : Trung bình Khá

- Điểm tổng kết >= 5 : Trung bình

Có 4 mức cảnh cáo khi sinh viên vi phạm quy chế:

- Nhắc nhở : Sinh viên bị phạt 20 giây, nhưng không bị trừ điểm.

- Trừ 25% : Sinh viên bị trừ 25% số điểm thi.

- Trừ 50% : Sinh viên bị trừ 50% số điểm thi.

- Trừ 100% : Sinh viên bị trừ 100% số điểm thi và buộc phải học lại môn học đó.

Như vậy nếu sinh viên bị nhắc nhở thì chỉ bị trừ thời gian làm bài và không bị trừ điểm.

Sinh viên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp tại phòng Công tác sinh viên, tầng 1, nhà A (Đối với sinh viên Đại học Chính quy) hoặc Tầng 1 Nhà C (Đối với sinh viên Cao Đẳng, Đại Học Liên Thông) để biết thủ tục chi tiết.

Sinh viên nộp đơn hủy thi có xác nhận của khoa lên Trung tâm Tin học phòng C101Y trước ngày thi 3 ngày để làm thủ tục hủy thi.

Nếu sinh viên nộp đơn hủy thi có xác nhận của khoa lên Trung tâm Tin học trước 03 ngày thì vẫn giữ nguyên điểm cũ, còn nếu bỏ thi thì do khoa quyết định có giữ điểm cũ hay không, sinh viên liên hệ khoa để biết chi tiết.

Đó là học 3 năm đầu ở trường và 1 năm cuối ở nước ngoài, bằng được cấp do hai trường công nhận. Chi tiết xin liên hệ Trung tâm hợp tác và đào tạo nước ngoài, tầng 1, nhà A, cơ sở Vĩnh Tuy.

Sinh viên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm tại phòng Công tác sinh viên, tầng 1, nhà A, cơ sở Vĩnh Tuy, riêng với sinh viên hệ Liên thông, Cao đẳng, Trung cấp thì liên hệ tầng 1, nhà C, cơ sở Vĩnh Tuy.

Sinh viên vi phạm một trong những điều sau sẽ không được dự thi:

- Không có điểm chuyên cần, hoặc không đủ điểm chuyên cần để dự thi, bị trừ quá số buổi quy định.

- Đã vi phạm quy chế thi như trừ 100% số điểm hoặc nhờ người thi hộ môn A này.

- Sinh viên khi thi nâng điểm hoặc thi lại không xác minh được điểm kiểm tra điều kiện trên lớp.

- Sinh viên chưa đóng học phí cho đến thời điểm dự thi, hoặc biên lai không hợp lệ, tức không phải biên lai của nhà trường.