DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN VIỆC KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

  • Trung Tâm Tin Học
  • 27/10/2023 07:52
  • 3540 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện việc khảo sát tốt nghiệp cuối khóa HKI năm học 2023-2024 từ ngày 20/10 đến hết 30/11/2023 đến nay còn một số sinh viên theo danh sách đính kèm chưa thực hiện ảnh hưởng đến việc thống kê phục vụ cho kiểm định.

1.Danh sách sinh viên chưa thực hiện việc khảo sát tốt nghiệp cuối khóa được thực hiện tại địa chỉ:

 https://itc.hubt.edu.vn/

2. Yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách chưa thực hiện việc khảo sát, tiếp tục thực hiện tại địa chỉ: https://khaosat.hubt.edu.vn/

3.Kính nhờ các khoa, Giảng viên, Lớp trưởng các lớp thông báo tới lớp biết để thực hiện.

Thời gian: Từ ngày 30/10 đến hết ngày 12/11/2023.

Mọi thắc mắc về kỹ thuật, lịch liên hệ qua hotline: 098.2744.880 ( Cô Thảo C419)

Tập tin đính kèm ( 1 )