THÔNG BÁO LỊCH KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2022-2023.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 15/05/2023 15:15
  • 743 Lượt xem
  • Bình luận

THÔNG BÁO

Để phục vụ cho việc khảo sát Giảng viên học kỳ II năm học 2022-2023 diễn ra từ ngày 15/05/2023 đến ngày 18/06/2023 nhà trường thông báo:

1.   Giảng viên bộ môn cho phép Sinh viên thực hiện khảo sát trong khoảng thời gian 20 phút tại các phòng theo lịch đã bố trí.

2.   Lịch chi tiết khảo sát đánh giá Giảng viên được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.  Đối với các lớp có lịch online, thực hiện tại địa chỉ website: https://danhgia.hubt.edu.vn

4.   Phòng Công tác sinh viên, Các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Phòng ban có liên quan thông báo cho Giảng viên và Sinh viên biết để thực hiện.

Tập tin đính kèm ( 1 )