TB LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 24,25,26,27 HKII NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN CÁC NGÀNH CÒN LẠI.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 21/11/2022 09:14
  • 2774 Lượt xem
  • Bình luận

 

THÔNG BÁO

 V/v Lịch đánh giá giảng viên và  khảo sát chương trình đào tạo đối với cựu sinh viên (Học kỳ II năm học 2022-2023) 

Thực hiện thông báo số 149/TB-BGH về việc phân công khảo sát các bên liên quan và quyết định số 308/QĐ-BGH ngày 21/09/2022 của Ban Giám hiệu về việc Khảo sát chương trình đào tạo năm học 2022-2023, nhà trường thông báo lịch cụ thể như sau:

1. Lịch đánh giá giảng viên các khóa 24,25,26,27 và Khảo sát chương trình đào tạo đối với cựu sinh viên các ngành còn lại diễn ra từ ngày 22/11 đến 24/12/2022.

2.   Lịch đánh giá giảng viên , khảo sát chương trình đào tạo được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.   Đối với khóa 27 giảng viên bộ môn cho phép các lớp sinh viên được tập huấn bỏ phiếu trong thời gian 20 phút tại buổi học

4.    Đối với các lớp có lịch thực hiện online:

- Khảo sát chương trình đào tạo online tại địa chỉ: 

https://khaosat.hubt.edu.vn/

- Đánh giá giảng viên online tại địa chỉ: 

https://danhgia.hubt.edu.vn

5.   Mọi thắc mắc, hướng dẫn theo từng buổi, truy cập vào id zoom:219-690-9393, pass: 123456 – Hotline: 0905591010 - 0982744880

Tập tin đính kèm ( 1 )