Tin tức

TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

GHI CHÚ:Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 06/02/2023 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh 2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online 3. Hotline bus: 0362603883 - 0919208833 Thời gian các ca...

  • 14/12/2022 15:12
  • |
  • 13936 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết
TB LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 24,25,26,27 HKII NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN CÁC NGÀNH CÒN LẠI.

TB LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN KHÓA 24,25,26,27 HKII NĂM HỌC 2022-2023 VÀ KHẢO SÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CỰU SINH VIÊN CÁC NGÀNH CÒN LẠI.

  THÔNG BÁO  V/v Lịch đánh giá giảng viên và  khảo sát chương trình đào tạo đối với cựu sinh viên (Học kỳ II năm học 2022-2023)  Thực hiện thông báo số 149/TB-BGH về việc phân công khảo sát các...

  • 21/11/2022 09:14
  • |
  • 2773 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết