TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

  • Trung Tâm Tin Học
  • 14/12/2022 15:12
  • 14066 Lượt xem
  • Bình luận

GHI CHÚ:Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 06/02/2023

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh

2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online

3. Hotline bus: 0362603883 - 0919208833

Thời gian các ca học theo quy định chung của nhà trường

V11,12,13,V15

Ghi chú:

Ngày 23/02/2023 

1. Cắt các lớp: TN27.03, TN27.04, QN27.02, QN27.03, KM27.01, QM27.02

2. Bổ sung lịch học các lớp: TM27.15 - TM27.16

 

 

Tập tin đính kèm ( 1 )