THÔNG BÁO TKB MÔN GDTC CỦA KHÓA 23 NGÀNH DƯỢC VÀ KHÓA 24 NGÀNH CNTT (HKI NĂM HỌC 2022-2023)

  • Trung Tâm Tin Học
  • 02/12/2022 08:20
  • 1632 Lượt xem
  • Bình luận

Căn cứ đề nghị của khoa GDTC và kế hoạch đào tạo của HKI năm học 2022-2023. Trung tâm Tin học Thông báo TKB môn giáo dục thể chất

cụ thể như sau:

1. Đối với khóa 23 ngành Dược: Lịch học áp dụng từ CN, ngày 04/12/2022( học vào các ngày CN 04,18,25/12/2022 và Thứ 7, ngày 24/12/2022)

2. Đối với khóa 24 ngành CNTT: Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 05/12/2022 đến hết ngày 17/12/2022

3. Địa điểm học trực tiếp tại CƠ SỞ TỪ SƠN.

 

Tập tin đính kèm ( 1 )