Tin tức

THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Ghi chú: 1.Tra cứu TKB tại địa chỉ: https://itc.hubt.edu.vn/tkb 2.Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 17/04/2023. 3.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh 4.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online 5. Hotline bus:...

  • 15/05/2023 17:14
  • |
  • 1109 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết