Tin tức

THỜI KHÓA BIỂU  KHÓA 26 HKI NĂM HỌC 2021-2022

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 26 HKI NĂM HỌC 2021-2022

Ghi chú: 8 tuần đầu  học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 20/09/2021. 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh 2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online 3....

  • 02/09/2021 12:32
  • |
  • 26601 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết