THÔNG BÁO VV KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA VÀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI KHÓA 23.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 29/11/2021 10:07
  • 1292 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện việc khảo sát tốt nghiệp cuối khóa và đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2021-2022 đối với khóa 23, diễn ra từ ngày 22/11 đến hết ngày27/11/2021.

Đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện. Nhà trường yêu cầu các lớp, sinh viên có tên trong danh sách file đính kèm thực hiện lại từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 04/12/2021 theo hướng dẫn của KTV tại địa chỉ web: 

1. Khảo sát: https://khaosat.hubt.edu.vn/

2.Đánh giá giảng viên: https://danhgia.hubt.edu.vn/

3. Hotline: 0982744880 (Cô Thảo - Trung tâm Tin học)

Tập tin đính kèm ( 1 )