THÔNG BÁO TKB MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG(GDQP) HKI NĂM HỌC 2023-2024

  • Trung Tâm Tin Học
  • 29/07/2023 11:04
  • 2837 Lượt xem
  • Bình luận

PHỤ LỤC MÔN GDQP KHÓA 27 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Đối với môn GDQP khóa 27 học kỳ I năm học 2023-2024, được chia thành 6 đợt (từ đợt 1 đến đợt 6) học tập trung tại Từ sơn, sau khi kết thúc lịch học môn GDQP sinh viên lên lớp các môn còn lại theo TKB chung toàn trường đã phân. Các đợt học GDQP cụ thể như sau:

üĐợt 1 từ ngày 07/08/2023 đến hết ngày 26/08/2023 gồm khóa 27 ngành Y khoa, Dược khoa, Răng hàm mặt, Điều dưỡng,QLĐT&CT,Cơ Điện tử.

üĐợt 2 từ ngày 28/08/2023 đến hết ngày 16/09/2023 gồm khóa 27 ngành Quản lý Kinh doanh (từ lớp 1 đến lớp 24).

üĐợt 3 từ ngày 18/09/2023 đến hết ngày 07/10/2023 gồm khóa 27 ngành CNKT Oto (từ lớp 1 đến lớp 17).

üĐợt 4 từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 04/11/2023 gồm khóa 27 ngành Du lịch.

üĐợt 5 từ ngày 06/11/2023 đến hết ngày 25/11/2023 gồm khóa 27 Quản lý Kinh doanh (từ lớp 25 đến lớp 48).

üĐợt 6 từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 16/12/2023 gồm khóa 27 Quản lý Kinh doanh (từ lớp 49 đến lớp 67+TS).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GHI CHÚ:

Môn GDTC, GDQP học trực tiếp tại Từ Sơn

üHotline bus: 0362603883 – 0919208833

üHotline môn GDQP:093.619.2129(Thầy Trung)

üHotline môn GDTC:090.432.1077(Cô Vân)