THÔNG BÁO LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

  • Trung Tâm Tin Học
  • 03/06/2021 16:15
  • 12582 Lượt xem
  • Bình luận

Để phục vụ cho việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2020-2021 diễn ra từ ngày 07/06 đến ngày 10/07/2021  nhà trường thông báo:

1.   Giáo viên bộ môn cho phép sinh viên thực hiện bỏ phiếu trong khoảng thời gian 15 phút tại các phòng máy theo lịch đã bố trí, nếu lịch bỏ phiếu trùng với lịch học.

2.   Lịch chi tiết khảo sát đánh giá giảng viên được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.   Lịch khảo sát đánh giá giảng viên thực hiện tại địa chỉ:

http://danhgia.hubt.edu.vn/login

 

4.   Hotline: 0982.744.880 ( Cô Thảo phòng D104 Trung tâm Tin học)

 

Tập tin đính kèm ( 1 )