THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 26_ĐỢT 2 + K26 CÁC LỚP TỪ SƠN HKI NĂM HỌC 2021-2022

  • Trung Tâm Tin Học
  • 24/09/2021 17:35
  • 7327 Lượt xem
  • Bình luận

Ghi chú: 8 tuần đầu  học kỳ I năm học 2021 - 2022 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 27/09/2021.

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh

2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online

3. Hotline bus: 0362603883 - 0919208833

Thời gian các ca học theo quy định chung của nhà trường

- Đối với các học phần có thời lượng 30 tiết/2TC, 60 tiết/4TC thực hiện lên lớp 4 tiết/buổi theo thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h05, buổi chiều: 13h00 đến 16h35, buổi tối: 18h00 đến 21h35

- Đối với các học phần có thời lượng từ 36 tiết/2TC trở lên, thực hiện lên lớp 5 tiết/buổi, thời gian cụ thể:buổi sáng: 7h30 đến 11h55,buổi chiều: 13h00 đến 17h25.

Cập nhật:

V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10,V11

Tập tin đính kèm ( 1 )