TB TKB 8 TUẦN CUỐI HKI 2022-2023 CÁC KHÓA 21,22,23,24,25,26 + GDQP KHÓA 27 NGÀNH CNTT

  • Trung Tâm Tin Học
  • 20/10/2022 20:36
  • 6456 Lượt xem
  • Bình luận

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo thời khóa biểu 8 tuần cuối học kỳ I năm học 2022-2023 bao gồm các khóa 22,23,24,25,26 và môn GDQP khóa 27 ngành CNTT. Các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các Phòng ban có liên quan thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện giảng dạy từ thứ 2, ngày 24/10/2022.

 Đối với môn GDQP khóa 27 nghành CNTT học kỳ I năm học 2022-2023, được chia thành 3 đợt(từ đợt 1 đến đợt 3) học tập trung tại Từ sơn, sau khi kết thúc lịch học môn GDQP sinh viên lên lớp các môn còn lại theo TKB chung toàn trường đã phân. Các đợt học GDQP cụ thể như sau:

Đợt 1:Từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 12/11/2022, ngành CNTT từ lớp TH27.01 đến lớp TH27.16

Đợt 2: Từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 03/12/2022, ngành CNTT từ lớp TH27.17 đến lớp TH27.32

Đợt 3: Từ ngày 05/12/2022 đến hết ngày 24/12/2022, ngành CNTT từ lớp TH27.33 đến lớp TH27.56

Ghi chú:

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh

2.Môn GDTC,GDQP học tại cơ sở Từ sơn - Bắc ninh.

 - Hotline bus:  036.2603.883 - 09.920.8833