LỊCH KHẢO SÁT TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA (23) VÀ ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

  • Trung Tâm Tin Học
  • 10/11/2021 14:23
  • 1515 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện khảo sát tốt nghiệp cuối khóa đối với khóa 23 và đánh giá giảng viên đối với K23,24,25,26 học kỳ I năm học 2021-2022

Thời gian bắt đầu từ ngày 13/11/2021 đến hết ngày 15/01/2022, lịch chi tiết theo file đính kèm.Hình thức Online