DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN HKII NĂM HỌC 2022-2023

  • Trung Tâm Tin Học
  • 09/06/2023 08:51
  • 3099 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện KSGV học kỳ II năm học 2022-2023 từ ngày 15/05/2023 đến 18/06/2023, đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện(danh sách theo file đính kèm)

1. Từ ngày 12/06 đến 18/06/2023 yêu cầu những sinh viên chưa thực hiện có danh sách trong file đính kèm nghiêm túc thực hiện việc khảo sát giảng viên.

2. Lịch khảo sát giảng viên được thực hiện online tại địa chỉ web: https://danhgia.hubt.edu.vn/login

3.Mọi thắc mắc về liên hệ về số điện thoại: 090222.3517 - 098.274.880 - ID zoom: 757-429-6233 - Pass: 123456