DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC KHÓA 23,24,25,26 CHƯA THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐGGV_HKII_2021-2022.

  • Trung Tâm Tin Học
  • 12/06/2022 09:40
  • 5984 Lượt xem
  • Bình luận
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐGGV_HKII_2021-2022.
Nhà trường thực hiện ĐGGV học kỳ II năm học 2021-2022 từ ngày 23/05 đến ngày 25/06/2022
1. Lịch chi tiết khảo sát đánh giá giảng viên được cập nhật tại địa chỉ:
2. Từ ngày 13/06 đến ngày 25/06  nhà trường yêu cầu những sinh viên chưa thực hiện tiếp tục thực hiện bằng hình thức online và offline
Đối với online tại địa chỉ web- https://danhgia.hubt.edu.vn
Đối với offline tại các phòng máy:
Sáng thứ 2:D501,D502,D503- Chiều thứ 2:D708,D709,D710
Sáng thứ 3:D502,D503,D504 - Chiều thứ 3:D508,D509,D510
Sáng thứ 4:D608,D609,D610 - Chiều thứ 4:D605,D606,D607
Sáng thứ 5:D501,D502,D503 - Chiều thứ 5:D606,D607,D608
Sáng thứ 6:D503,D504,D505 - Chiều thứ 6:D501,D502,D503
Sáng thứ 77:D608,D609,D610- Chiều thứ 7:D508,D509,D511
3. Hotline: 098.274.4880(Cô Thảo)

Tập tin đính kèm ( 1 )