Tin tức

TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

TKB 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

GHI CHÚ:Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 06/02/2023 1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh 2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online 3. Hotline bus: 0362603883 - 0919208833 Thời gian các ca...

  • 14/12/2022 15:12
  • |
  • 13535 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết