THỜI KHÓA BIỂU DỰ THẢO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

  • Trung Tâm Tin Học
  • 04/08/2020 15:55
  • 1582 Lượt xem
  • Bình luận

Học kỳ I năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 24/08/2020)

Thời khóa biểu chính thức được ban hành vào thứ 7, ngày 08/08/2020

Tập tin đính kèm ( 1 )