Danh sách thi lại + nâng điểm HA7 -ngành ĐĐ- K18 sáng ngày 26/4/2016