Danh sách thi lại LẦN 3 - HA10 - K17- Chiều ngày 15/5/2016