Điểm bắn đợt 2 học kỳ II năm học 2015.2016

  • Lưu Thanh Tùng
  • 13/04/2016 08:18
  • 2047 Lượt xem
  • Bình luận

Sinh viên bắn đợt 2 học kỳ II năm học 2015-2016 xem điểm bắn của mình tại link dưới đây: 

https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTN0M0STVYaTBTV1BreDUzcThkZFItU1pKd3BR/view?usp=sharing