Danh sách thi lại + nâng điểm HA9 -ngành QN- K18 ngày 26/4/2016