Tin tức

Điểm bắn đợt 2 học kỳ II năm học 2015.2016

Điểm bắn đợt 2 học kỳ II năm học 2015.2016

Sinh viên bắn đợt 2 học kỳ II năm học 2015-2016 xem điểm bắn của mình tại link dưới đây:  https://drive.google.com/file/d/0B7WA2-KDQdKTN0M0STVYaTBTV1BreDUzcThkZFItU1pKd3BR/view?usp=sharing

  • 13/04/2016 08:18
  • |
  • 2015 lượt xem
  • |
  • Tin tức HUBT
Chi tiết