Tin tức ITC

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG)

Ghi chú: Học kỳ I năm học 2015-2016 bắt đầu từ thứ 2, ngày 10/08/2015 1.Các môn học tuần thứ 9 bắt đầu từ thứ 2, ngày 19/10/2015 2.Giảng đường...

  • 09/07/2015 22:49
  • |
  • 2411 lượt xem

TKB  HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( CÁC KHÓA 17,18,19, CĐ11,CĐ12)

TKB HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016 ( CÁC KHÓA 17,18,19, CĐ11,CĐ12)

Ghi chú:Thời gian lên lớp 8 tuần đầu học kỳ I bắt đầu từ thứ 2, ngày 10/08/2015 1.Các môn học tuần thứ 9 bắt đầu từ thứ 2, ngày...

  • 18/06/2015 11:47
  • |
  • 8100 lượt xem

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN BỎ PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HK II 2014-2015 CẬP NHẬT NGÀY 21-05-2015

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA THỰC HIỆN BỎ PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HK II 2014-2015 CẬP NHẬT NGÀY 21-05-2015

Sinh viên nào có tên trong danh sách thì qua phòng C402 để đánh giá  Sáng từ 8h-11h Chiều từ 14h-17h Tối 18h-19h

  • 22/05/2015 08:47
  • |
  • 5140 lượt xem

Xem thêm

Video

Sự kiện

Hôm nay

Thông báo: Hôm nay không có sự kiện đang diễn ra

Tất cả

T.01 30

Thi lại học kỳ I (2014-2015)

07:00 - 20:00

Toàn trường

T.10 19

Thi giữa kỳ

07:00 - 18:00

Toàn trường

Xem thêm

Facebook Official