Tin tức

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỢT 3(BỔ SUNG).

LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN ĐỢT 3(BỔ SUNG).

Nhà trường thông báo cho những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm, từ ngày 05 đến ngày 16/12/2017 đến tại các phòng máy: D507,D508 để thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên, do chưa thực hiện...

  • 04/12/2017 15:55
  • |
  • 979 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG C401

THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG C401

Nhà trường sử dụng phòng C401 cho khoa Y - Dược. Trung tâm thông báo chuyển các lớp có lịch học tại phòng C401 theo file đính kèm. Lịch thay đổi áp dụng từ thứ 4, ngày 15/11/2017

  • 15/11/2017 08:46
  • |
  • 554 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết