Tin tức

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

THÔNG BÁO TKB DỰ THẢO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021.

Học kỳ I năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 24/08/2020) Thời khóa biểu chính thức được ban hành vào thứ 7, ngày 08/08/2020 Danh mục ngày cập nhật: 04/08/2020 update phòng K24 10/08/2020 cập nhật...

  • 04/08/2020 08:57
  • |
  • 5187 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết
LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

NHÀ  TRƯỜNG THỰC HIỆN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 BẮT ĐẦU TỪ THỨ 2, NGÀY 15/06 ĐẾN 11/07/2020.LỊCH CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM. LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP XEM LỊCH THEO FILE ĐÍNH...

  • 11/06/2020 15:58
  • |
  • 1901 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết