Tin tức

TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2017-2018 khóa 22. Ghi chú:   Học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ thứ 2, ngày...

  • 22/08/2017 21:59
  • |
  • 10169 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết
THÔNG BÁO CHUYỂN CÁC PHÒNG HỌC TẦNG 2, 3,4 NHÀ A

THÔNG BÁO CHUYỂN CÁC PHÒNG HỌC TẦNG 2, 3,4 NHÀ A

THÔNG BÁO:Nhà trường tiến hành cải tạo sưả chữa các phòng học tại các tầng 2,3,4 nhà A. Trung tâm thông báo điều chỉnh lịch của các lớp có lịch học tại các khu vực phòng học trên theo file...

  • 20/05/2017 14:27
  • |
  • 1499 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết