Tin tức

TKB TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TKB TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành. Nhà trường thông báo TKB dự thảo từ tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2018-2019. Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 15/10/2018 Ghi chú: 1.Giảng đường E...

  • 04/10/2018 13:33
  • |
  • 6630 lượt xem
  • |
  • Thông báo ITC
Chi tiết