Tin tức

TKB DỰ THẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TKB DỰ THẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, hiện Trung tâm Tin học đang bố trí TKB cho học kỳ II năm học 2019-2020 Dự kiến ban hành vào ngày 15/12/2019.Sinh  viên vui lòng cập nhật TKB môn GDQP...

  • 27/11/2019 12:26
  • |
  • 2653 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết