Tết Dương Lịch


14:16 - 23:00

01/01/2016 - 03/01/2016

HUBT

Địa điểm

Đã kết thúc

Trạng thái


Cán bộ nhận viên và sinh viên toàn trường nghỉ tết Dương lịch trong 3 ngày