Học kỳ 2 2015-2016


01:00 - 23:00

01/01/2016 - 03/01/2016

HUBT

Địa điểm

Đã kết thúc

Trạng thái


Sinh viên trở lại học sau kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài trong 3 ngày từ 01/01/2016 - 03-01/2016