Tin tức

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HOC 2019-2020.

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HOC 2019-2020.

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành.Nhà trường thông báo TKB học kỳ I năm học 2019-2020 Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 05/08/2019. TKB chính thức ban hành sau ngày 25/07/2019. Ghi chú: 1.Đối với...

  • 22/07/2019 14:04
  • |
  • 10324 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết