Tin tức

TKB  HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, Nhà trường ban hành TKB học kỳ II năm học 2019-2020, Học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 30/12/2019) Ghi chú: 1.Giảng đường E...

  • 27/11/2019 12:26
  • |
  • 15518 lượt xem
  • |
  • Thời khóa biểu
Chi tiết