TKB DỰ THẢO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  • Hoàng Văn Trường
  • 27/11/2019 12:26
  • 2654 Lượt xem
  • Bình luận

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, hiện Trung tâm Tin học đang bố trí TKB cho học kỳ II năm học 2019-2020

Dự kiến ban hành vào ngày 15/12/2019.Sinh  viên vui lòng cập nhật TKB môn GDQP đã được bố trí học tại Từ Sơn.

Ghi chú:Học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 30/12/2019)

Ghi chú:

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh

2.Môn GDTC,GDQP học tại cơ sở Từ sơn - Bắc ninh.(Các ca học theo thời gian biểu khoa sắp xếp để đi xe) - Hotline bus:  0362603883 - 0919208833

3.Đối với môn GDQP học kỳ II năm học 2019-2020, được chia thành 10 đợt(tính từ đợt 10 bao gồm cả 09 đợt của học kỳ I) học tập trung tại Từ sơn, sau khi kết thúc lịch học môn GDQP sinh viên lên lớp các môn còn lại theo TKB chung toàn trường đã phân. Các đợt học GDQP cụ thể theo phụ lục TKB

4.Thời gian các ca học  theo quy định chung của nhà trường.

- Đối với các học phần có thời lượng 30 tiết/2TC, 60 tiết/4TC thực hiện lên lớp 4 tiết/buổi theo thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h05

Buổi chiều: 13h00 đến 16h35

Buổi tối: 18h00 đến 21h35

- Đối với các học phần có thời lượng từ 36 tiết/2TC trở lên, thực hiện lên lớp 5 tiết/buổi, thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h55

Buổi chiều: 13h00 đến 17h25.

Các môn 5 tiết không bố trí học buổi tối.

 

Tập tin đính kèm ( 1 )