TKB HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

  • Trung Tâm Tin Học
  • 27/11/2019 12:26
  • 15895 Lượt xem
  • Bình luận

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, Nhà trường ban hành TKB học kỳ II năm học 2019-2020, Học kỳ II năm học 2019 - 2020 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 30/12/2019)

Ghi chú:

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh

2.Môn GDTC,GDQP học tại cơ sở Từ sơn - Bắc ninh.(Các ca học theo thời gian biểu khoa sắp xếp để đi xe) - Hotline bus:  0362603883 - 0919208833

3.Đối với môn GDQP học kỳ II năm học 2019-2020, được chia thành 10 đợt(tính từ đợt 10 bao gồm cả 09 đợt của học kỳ I) học tập trung tại Từ sơn, sau khi kết thúc lịch học môn GDQP sinh viên lên lớp các môn còn lại theo TKB chung toàn trường đã phân. Các đợt học GDQP cụ thể theo phụ lục TKB

4.Thời gian các ca học  theo quy định chung của nhà trường.

- Đối với các học phần có thời lượng 30 tiết/2TC, 60 tiết/4TC thực hiện lên lớp 4 tiết/buổi theo thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h05

Buổi chiều: 13h00 đến 16h35

Buổi tối: 18h00 đến 21h35

- Đối với các học phần có thời lượng từ 36 tiết/2TC trở lên, thực hiện lên lớp 5 tiết/buổi, thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h55

Buổi chiều: 13h00 đến 17h25.

Các môn 5 tiết không bố trí học buổi tối.

Lịch sử cập nhật:

Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 4, ngày 18/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 5, ngày 19/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 6, ngày 20/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 2, ngày 23/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 3, ngày 24/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 3, ngày 24/12/2019.(Hoàng Văn Trường)_MÔN TIẾNG VIỆT

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 4, ngày 25/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 5, ngày 26/12/2019.(Hoàng Văn Trường)_KHOA ANH KHÓA 22 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH.

 Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 6, ngày 27/12/2019.(Hoàng Văn Trường)_KHOA CNTTT

Cập nhật Trung tâm Tin học thứ 2, ngày 30/12/2019.(Hoàng Văn Trường)

Cập nhật Trung tâm Tin học CN, ngày 02/02/2020.(Hoàng Văn Trường)