THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN LỊCH KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 LẦN 2

  • Hoàng Văn Trường
  • 29/10/2019 09:41
  • 995 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp từ ngày 28/10 đến 03/11/2019 đến nay còn một số lớp, sinh viên chưa thực hiện(danh sách theo file đính kèm). Nhà trường thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp cho khóa 21 thực hiện lại lần 2 từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2019

1.Thời gian: Từ 28/10 đến 03/11/2019

Sáng 8h, chiều 14h00

 

2.Địa điểm: Các phòng máy nhà D

Cụ thể: 

Sáng 2: phòng D702

Chiều 2: D611

Sáng 3: D712

Sáng 5: D701

Chiều 6: D801

Sáng 7: D603

Chiều 7:D511

- Thông tin liên hệ: 0982.744.880 (D104)