THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN, NGÀY 09,10/11/2018 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC.

  • Hoàng Văn Trường
  • 08/11/2018 08:13
  • 907 Lượt xem
  • Bình luận

THÔNG BÁO CHUYỂN TẠM THỜI CÁC LỚP CÓ LỊCH HỌC TẠI TẦNG 6 NHÀ B VÀO THỨ 7, CN , NGÀY 09,10/11 PHỤC VỤ THI ĐẦU VÀO CAO HỌC

Thứ 7, ngày 09/11/2018 nhà trường sử dụng tầng 6 nhà B tổ chức thi đầu vào cao họcTrung tâm thông báo chuyển tạm thời trong ngày thứ 7,CN ngày 09,10/11/2018 tại các phòng theo file đính kèm, các lớp bôi màu đỏ hết quỹ phòng để bố trí, khoa liên hệ về Trung tâm Tin học để bố trí lịch bù vào các buổi khác.)

Ghi chú: Lịch chỉ chuyển tạm thời trong hai ngày thứ 2,CN, ngày 09,10/11/2018.

Tập tin đính kèm ( 1 )