THỜI KHÓA BIỂU DỰ THẢO TỪ TUẦN THỨ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018(K19,20,21,22)

  • Hoàng Văn Trường
  • 05/10/2017 08:31
  • 11234 Lượt xem
  • Bình luận

 Tuần thứ 9 học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 16/10/2017)

Ghi chú:

Khóa 21 Ngành Dược Đa khoa môn: Giải phẫu lịch học bắt đầu từ tuần thứ 11, (thứ 2,ngày 30/10/2017)

Khóa 22 Ngành Cơ điện (CĐ) môn  Tin học ĐC2, Giải tích 1 lên lớp từ ngày 23/10/2017

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh

2.Giảng đường T thuộc cơ sở Tam Trinh (Lô 02-10A số 431 đường Tam Trinh, Hoàng Mai,Hà Nội, Mobi: 0969.919.101 - 091.559.1010)

3.Môn GDTC,GDQP học tại cơ sở Từ sơn - Bắc ninh.(Các ca học theo thời gian biểu khoa sắp xếp để đi xe).

4.Thời gian các ca học  theo quy định chung của nhà trường.

 - Buổi sáng: 7h30 đến 11h00

 - Buổi chiều: 13h30 đến 17h00

 - Buổi tối: 18h00 đến 20h40

Cập nhật TTTH 10h 30, thứ 5, ngày 05/10/2017

Cập nhật TTTH 11h 30, thứ 5, ngày 05/10/2017

Cập nhật TTTH 11h 30, thứ 6, ngày 06/10/2017

Cập nhật TTTH 12h 50, thứ 2, ngày 09/10/2017

Cập nhật TTTH 14h 30, thứ 2, ngày 09/10/2017

Cập nhật TTTH 16h 30, thứ 2, ngày 09/10/2017

Cập nhật TTTH 8h 30, thứ 6, ngày 13/10/2017

Tập tin đính kèm ( 1 )