THỜI KHÓA BIỂU 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021_V17

  • Trung Tâm Tin Học
  • 29/04/2021 09:01
  • 10376 Lượt xem
  • Bình luận

8 tuần cuối  học kỳ II năm học 2020 - 2021 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 10/05/2021.

GHI CHÚ:

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh

2.Ký hiệu phòng OL là giảng đường học Online

3. Hotline bus: 0362603883 - 0919208833

Thời gian các ca học theo quy định chung của nhà trường

- Đối với các học phần có thời lượng 30 tiết/2TC, 60 tiết/4TC thực hiện lên lớp 4 tiết/buổi theo thời gian cụ thể:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h05, buổi chiều: 13h00 đến 16h35, buổi tối: 18h00 đến 21h35

- Đối với các học phần có thời lượng từ 36 tiết/2TC trở lên, thực hiện lên lớp 5 tiết/buổi, thời gian cụ thể:buổi sáng: 7h30 đến 11h55,buổi chiều: 13h00 đến 17h25.

Các môn 5 tiết không bố trí học buổi tối.

Cập nhật TTTH, thứ 3, ngày 04/05/2021.