LỊCH KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019.

  • Hoàng Văn Trường
  • 15/11/2018 14:03
  • 2572 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019 từ ngày 19/11/2018 đến ngày 08/12/2018.

Sinh viên tải file đính kèm về để xem.

Thông tin liên hệ: 0982744880( Cô Thảo Phòng D104 - Trung tâm Tin học hoặc 090.222.3517 ( Thầy Trường Trung tâm Tin học, phòng D105)

Tập tin đính kèm ( 1 )