LỊCH DỰ THẢO KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN TRƯỚC KHI TỐT NGHIỆP KHÓA 21 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  • Hoàng Văn Trường
  • 14/10/2019 15:27
  • 1203 Lượt xem
  • Bình luận

Nhà trường thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp cho khóa 21 học kỳ I năm học 2019-2020.

1. Thời gian: Từ ngày 21/10 đến 02/11/2019.

Các ca: - Sáng: 8h00, Chiều 14h00, Tối 18h30

2. Địa điểm tại các phòng máy theo file lịch đính kèm

3. Trong và ngoài giờ ra chơi tại các buổi học sinh viên xin phép giáo viên bộ môn lên tại các phòng máy theo lịch đính kèm để thực hiện việc khảo sát ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đối với khóa 21.