DANH SÁCH CÁC LỚP KHÓA 22 THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ KHẢO SÁT CUỐI KHÓA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

  • Trung Tâm Tin Học
  • 11/11/2020 11:54
  • 1476 Lượt xem
  • Bình luận

Để phục vụ cho việc khảo sát cuối khóa và đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2020-2021 thời gian cụ thể:

- Khảo sát cuối khóa và đánh giá giảng viên cho khóa 22 thực hiện từ tuần thứ 11 từ ngày 16/11 đến 25/11/2020

- Khảo sát đánh giá giảng viên cho các khóa 23,24,25 từ ngày 04/12/2020 đến ngày 09/01/2021  nhà trường thông báo:

1.   Giáo viên bộ môn cho phép sinh viên thực hiện bỏ phiếu trong khoảng thời gian 15 phút tại các phòng máy theo lịch đã bố trí, nếu lịch bỏ phiếu trùng với lịch học.

2.   Lịch chi tiết khảo sát đánh giá giảng viên và khảo sát tốt nghiệp cuối khóa được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.   Phòng Công tác sinh viên, khoa Đại học liên thông và Đào tạo từ xa, Viện sau Đại học, Trường Cao đẳng nghề, Thông báo cho sinh viên, giảng viên biết thực hiện.

4.   Thông tin liên hệ về lịch: 0982.744.880 ( Cô Thảo phòng D104)

Tập tin đính kèm ( 1 )