THÔNG BÁO TKB 8 TUẦN CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

  • Trung Tâm Tin Học
  • 25/10/2021 10:26
  • 14478 Lượt xem
  • Bình luận

Thời khóa biểu 8 tuần cuối học kỳ I năm học 2021-2022

Lịch học áp dụng từ thứ 2, ngày 01/11/2021

Hình thức học trực tuyến

CẬP NHẬT: V1,VA,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V10,V12,V13,V14,V15,V16,V17