Danh sách sinh viên chưa thực hiện đánh giá giảng viên, học kỳ 2 (2015 - 2016)

  • Lưu Thanh Tùng
  • 11/05/2016 08:23
  • 2286 Lượt xem
  • Bình luận

Sinh viên tải file đính kèm xuống để xem và thông báo các lớp thực hiện đánh giá bổ sung theo quy định của nhà trường.

Tập tin đính kèm ( 1 )