TKB MÔN GDQP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

  • Trung Tâm Tin Học
  • 20/07/2020 13:46
  • 3236 Lượt xem
  • Bình luận
PHỤ LỤC MÔN GDQP 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC (2020-2021)                                                                                                
Môn GDQP học kỳ I năm học 2020-2021 được chia thành 8 đợt. Học tập trung tại Từ Sơn,sau khi kết thúc lịch học môn GDQP sinh viên lên lớp các môn còn lại theo TKB chung toàn trường đã phân. Các đợt học GDQP cụ thể như sau:                                                                            
1. Đợt 1 từ ngày 24/8/2020 đến hết ngày 05/09/08/2020, gồm toàn bộ khóa 24 các ngành Ngân hàng, Tiếng Nga, Y đa khoa, Dược khoa, Răng hàm mặt, Điều dưỡng, KT CN Cơ điện tử và khóa 22 ngành Thiết kế Đồ Họa và Thiết kế Nội thất.                                                              
2. Đợt 2 từ ngày 07/09/2019 đến hết ngày 19/09/2020 gồm toàn bộ khóa 24 các ngành Luật Kinh tế và Ngôn ngữ Anh.
3. Đợt 3 từ ngày 21/09/2020 đến hết ngày 03/10/2020 gồm toàn bộ khóa 24 các ngành Tài chính, Thương mại, Điện Điện tử.
4. Đợt 4 từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 17/10/2020 gồm ngành Tiếng Trung khóa 24 (từ lớp 01 đến 23).
5. Đợt 5 từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 21/11/2020 gồm ngành Tiếng Trung khóa 24 (từ lớp 24 đến 41 và lớp Từ Sơn), ngành Mỹ thuật khóa 24 và toàn bộ ngành Kiến trúc khóa 22.
6. Đợt 6 từ ngày 23/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020 gồm ngành Quản lý Kinh doanh khóa 24 (từ lớp 01 đến 23).                                                                                        
7. Đợt 7 từ ngày 07/12/2020 đến hết ngày 19/12/2020 gồm ngành Quản lý Kinh doanh khóa 24 (từ lớp 24 đến 30 và từ lớp 54 đến 58 và các lớp Từ Sơn).
8. Đợt 8 từ ngày 21/12/202020 đến hết ngày 02/01/2020 gồm ngành ngành Quản lý Kinh doanh khóa 24 (từ lớp 31 đến 53).
Giảng đường E thuộc cơ sở Từ Sơn - Bắc Ninh                                                                                                    
Hotline bus: 0362.603.883 – 091.920.88.333                                                                                                      

Tập tin đính kèm ( 1 )