TKB DỰ THẢO KHÓA 22 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

  • Hoàng Văn Trường
  • 22/08/2017 21:59
  • 10770 Lượt xem
  • Bình luận

Căn cứ kế hoạch đào tạo đã ban hành, nhà trường thông báo ban hành TKB học kỳ I năm học 2017-2018 khóa 22.

Ghi chú: 

 Học kỳ I năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ thứ 2, ngày 28/08/2017)

1.Giảng đường E thuộc cơ sở Từ sơn - Bắc ninh

2.Môn GDTC,GDQP học tại cơ sở Từ sơn - Bắc ninh.(Các ca học theo thời gian biểu khoa sắp xếp để đi xe).

3.Thời gian các ca học  theo quy định chung của nhà trường.

 - Buổi sáng: 7h30 đến 11h55

 - Buổi chiều: 13h đến 17h30.

Cập nhật TTTH, thứ 4, ngày 23/0/2017..

Cập nhật TTTH, tối  thứ 4, ngày 23/0/2017

Cập nhật TTTH, tối  thứ 4, ngày 24/0/2017

 

Tập tin đính kèm ( 1 )