THÔNG BÁO LỊCH KHẢO ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  • Trung Tâm Tin Học
  • 14/11/2019 14:44
  • 2898 Lượt xem
  • Bình luận

THÔNG BÁO

 V/v thực hiện đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2019-2020

Để phục vụ cho việc khảo sát đánh giá giảng viên học kỳ I năm học 2019-2020 diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 08/12/2019  nhà trường thông báo:

1.   Giáo viên bộ môn cho phép sinh viên thực hiện bỏ phiếu trong khoảng thời gian 15 phút tại các phòng máy theo lịch đã bố trí, nếu lịch bỏ phiếu trùng với lịch học.

2.   Lịch chi tiết khảo sát đánh giá giảng viên được cập nhật tại địa chỉ website: http://itc.hubt.edu.vn/

3.   Phòng Công tác sinh viên, khoa Đại học liên thông và Đào tạo từ xa, Viện sau Đại học, Trường Cao đẳng nghề, Lớp trưởng các lớp thông báo cho sinh viên, giảng viên biết thực hiện.

4.   Thông tin liên hệ về lịch: 0982.744.880 ( Cô Thảo phòng D104)

 

Tập tin đính kèm ( 1 )